Sayın Kullanıcı;   Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunumu amaçlanmış olup bu amaca yönelik çalışmalar kesintisiz olarak devam etmektedir. Sağlık hizmeti sunumunun sağlanmasında ihtiyaç duyulan kaynakların yeterince ve zamanında karşılanması, yüksek maliyetli sağlık hizmeti girdilerine karşılık, kıt kaynakların ekonomik, etkin ve verimli kullanılması büyük önem arz etmektedir.   Bu doğrultuda Başkanlığımızca 2009 yılından bu yana yayımlanan bir kısım Genelgeler ile Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamaları alanında düzenlemeler yapılarak “Azami Stok Miktarı Uygulaması 60 (altmış) gün başlatılmış olup stok ve ihtiyaç fazlası malzemelerin ihtiyacı olan kurumlara devredilmesi zorunlu hale getirilmiştir.   Sisteme giriş yapmak üzere olduğunuz bu program gerek il düzeyinde gerekse Türkiye geneli stok ve ihtiyaç fazlası ürünlerin on-line takip edilip ihtiyaçlarınız doğrultusunda talep edebileceğiniz modülleri içermekte olup siz kullanıcıların talepleri doğrultusunda ilave düzenleme ve güncellemeler yapılacaktır.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
E-Posta : stok.yonetim@saglik.gov.tr

      mkys@saglik.gov.tr


Teknik Destek : 0(312) 565 03 56-58

Mevzuatsal Destek : 0(312) 565 03 80-81-82-83

Sisteme Giriş