T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı


STANDART PAYLAŞIM PLATFORMU

Değerli Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim Sorumlusu;

Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi ile halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunumu amaçlanmış olup bu amaca yönelik çalışmalar kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Sağlık hizmet sunumunun geliştirilmesi amacıyla biyomedikal teknolojilerin ve hizmetlerin uluslar arası standartlarda verimli kullanılması büyük önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda, Türk Standartları bahse konu proje kapsamında Türk Standartları Enstitüsünden tedarik edilerek Başkanlığımızca kurulan “Klinik Mühendislik Standart Paylaşım Platformu” üzerinden siz değerli personelimiz ile paylaşıma açılmıştır. Bu platform üzerinden Klinik Mühendislik Hizmet Birimleri ihtiyaç duyduğu standartları talep edebilecek ve Klinik Mühendislik Yönetim Birimi bu talebinize ilişkin paylaşımı gerçekleştiricektir.

İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimlerinde görevli Birim Sorumluları, bu platforma ÇKYS Kullanıcı Adı ve Şifreleri ile erişim yetkisine sahiptir. Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim Sorumluları İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bulunan sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu standartları bu platform üzerinden edinerek paylaşım sağlayacaktır.

Edinilen tüm standartların sorumluluğu Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim Sorumlusuna aittir. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinin dışında üçüncü bir Kurum / Kuruluş (Bakanlığımıza bağlı diğer Kurum / Kuruluşlar dahil) ile paylaşılması durumunda tüm hukuki ve idari sorumluluklar Birim Sorumlusunun uhdesindedir.

Sağlık hizmetlerinde biyomedikal teknolojilerin etkin yönetimi için bir çalışmayı daha sizlerle paylaşmaktan duyduğumuz memnuniyet ile hep beraber sağlayacağımız ulusal katma değeri beraber oluşturacağız.


Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

GİRİŞ