Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunumu amaçlanmış olup bu amaca yönelik çalışmalar kesintisiz olarak devam etmektedir. Sağlık hizmeti sunumunun sağlanmasında ihtiyaç duyulan kaynakların yeterince ve zamanında karşılanması, yüksek maliyetli sağlık hizmeti girdilerine karşılık, kıt kaynakların ekonomik, etkin ve verimli kullanılması büyük önem arz etmektedir.

 

        Başkanlığımızca yayımlanan bir kısım Genelgeler ile stok yönetimi alanında düzenlemeler yapılarak “Azami Stok Miktarı Uygulaması” başlatılmıştır. Bu doğrultuda İl düzeyinde stok yönetiminin etkin kılınabilmesi amacıyla “İl Stok Koordinasyon Birimleri” oluşturulup kurum stokları “İl Stok Havuzu” olarak de?erlendirilerek ihale öncesi stok ve ihtiyaç fazlası modüllerin sorgulanması zorunlu hale getirilmiştir.          2009 Yılından bu güne yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye geneli kurumların stok düzeyi % 30’un üzerinde azaltılmış olup bu kapsamda 2009 yılında 128 Milyon TL, 2010 yılında ise 65 milyon TL tutarında stok fazlası devir gerçekleşmiştir.

          Bu kapsamda 2011 yılında  devirler %10 daha artırılarak 71 Milyon TL’yi aşkın stok fazlası devir sağlanmıştır.

         Ayrıca ihtiyaç fazlası olan ürünlerin öncelikli olarak kullanımını sağlamak amacıyla bu ürünlerin bedelsiz devri sağlanmakta olup 2009 yılında 88 Milyon TL, 2010 yılında ise 35 milyon TL tutarında ihtiyaç fazlası devir gerçekleşmiştir. 

         2011 yılında bedelsiz devirler % 66 artırılarak yaklaşık 59 Milyon TL tutarında devir sağlanmıştır.


          Değerli Arkadaşlar,

          Sisteme giriş yapmak üzere olduğunuz bu program gerek il düzeyinde gerekse Türkiye geneli stok ve ihtiyaç fazlası ürünlerin on-line takip edilip ihtiyaçlarınız doğrultusunda talep edebileceğiniz modülleri içermekte olup siz kullanıcıların talepleri doğrultusunda ilave düzenleme ve güncellemeler yapılacaktır.

 
         Satın alma ve elde tutma maliyeti yüksek olan stoklar için “Azami Stok Miktarı” ile asgari riskin oluşturabilmesi ” önem arz etmekte olup bu kapsamda değerli katkılarınızı bekliyoruz.
                                                                                                                                                         Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Mevzuatsal Destek Hattı : 0312 705 13 27 - 28 - 30 / 18 10 / 22 14

Teknik Destek Hattı : 0312 705 13 29 - 35

Fax : 0312 705 18 48
Sisteme Giriş