DOKTOR BİLGİ BANKASI Diğer sağlık personeli için tıklayınız..
 

TC Kimlik No :
Baba Adı :
Doğum Tarihi : *(gg.aa.yyyy)
Resimdeki Karakterleri Giriniz:

- Bütün Doktorların, kaşelerine TIP TESCİL NUMARALARINI (Tıp Fakültesi Diplomasının arkasında bulunan ve T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından verilen) yazmak zorunda olup ayrıca reçetelerini ve sağlık raporlarını bu kaşe ile onaylamaları gerekmektedir.

- T.C. KİMLİK NUMARASI kayıtlı olmayan hekimlerimiz en kısa zamanda Doktor Bilgi Bankasına kaydettirmeleri gerekmektedir. Kimlik bilgilerinde veya diploma tescillerinde problem olanlar belgelerinin arkalı önlü fotokopilerini 0312 585 15 65-66 nolu numaraya fax çekebilirler.

1) TIP TESCİLİ, UZMANLIK TESCİLİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ TESCİLİ İLE İLGİLİ işlemler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı ) tarafından yapılmaktadır

2) UZMANLIK TESCİLİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER İÇİN SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

-Doktor Bilgi Bankası veri tabanında herhangi bir hata, eksiklik olan Hekim, Uzman Hekim, Diş Hekimi ve Uzman Diş Hekimleri aşağıda istenen belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığına ) müracaat ederek düzeltme işlemi yapılmaktadır

DÜZELTME İÇİN İSTENEN BELGELER

1. TC Kimlik Numarası Eksik olanlar için;

     Sadece T.C. Kimlik Numarası olan Nüfus Cüzdanı veya Fotokopisi ile müracaat edilmesi yeterli olacaktır.

2. Eğitim Bilgileri düzeltmeleri için;

     a) Diploma Bilgileri hatalı olanlar için: Diplomanın fotokopisi

     b) Uzmanlık belgesi bilgileri hatalı olanlar için: Uzmanlık belgesinin fotokopisi

DİPLOMA TESCİL NUMARALARI ve HEKİM KAŞELERİNE İLİŞKİN GENELGE 2007/21 için tıklayınız...