Doktor Bilgi Bankası


Tc Kimlik No:
Baba Adı:
Doğum Tarihi (gg.aa.yyyy):
Karakterleri Girin:


Hatırlatmalar


•    

Doktor Bilgi Bankası tescil bilgileri e-devlet kapısında da yayımlanmakta olup,

https://www.turkiye.gov.tr

  web sitesinden kişisel eğitim ve sertifika bilgilerinizi sorgulayabilir ve çıktı alabilirsiniz.

•    

Bütün hekimlerin kaşelerinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen tıp tescil numaraları (tıp fakültesi diplomasının arkasında bulunan) yer almalı, reçete ve sağlık raporları bu kaşe ile onaylanmalıdır.

T.C. kimlik numarası sistemimizde kayıtlı olmayan hekimlerimizin en kısa zamanda Doktor Bilgi Bankasına T.C. kimlik numaralarını kaydettirmeleri gerekmektedir. Kimlik bilgilerinde veya diploma tescillerinde problem olanlar Tıp Tescil İşlemleri için 0312 585 1520 / 0312 471 7808, Uzmanlık Tescil İşlemleri için 0312 585 15(59) - 60 - 71 - 72 - 74 - 80 - 81 - 82 / 0312 471 78(10)-12 numaralı telefonlarla görüşebilirler.

Tıp tescili, uzmanlık tescili ve diş hekimliği tescili ile ilgili işlemler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı) tarafından yapılmaktadır.

Uzmanlık tescili ile ilgili problemler için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığına müracaat edilmelidir.

Hekim, uzman hekim, diş hekimi ve uzman diş hekimlerimiz, Doktor Bilgi Bankası veri tabanında yer alan bilgileriyle ilgili herhangi bir hata veya eksiklik varsa aşağıda istenen belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı) müracaat ederek düzeltme işlemi yaptırmalıdır.

Düzeltme İşlemleri İçin İstenen Belgeler


1)    

T.C.kimlik numarası sistemde yer almayanlar T.C. kimlik numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı veya fotokopisi ile müracaat etmelidir.

Sadece T.C. Kimlik Numarası olan Nüfus Cüzdanı veya Fotokopisi ile müracaat edilmesi yeterli olacaktır.

2)    

Eğitim bilgilerini düzeltmek için;

a) Diploma bilgileri hatalı olanlar diploma fotokopisi ile

b) Uzmanlık belgesi bilgileri hatalı olanlar uzmanlık belgesi fotokopisi ile müracaat etmelidir.

DİPLOMA TESCİL NUMARALARI ve HEKİM KAŞELERİNE İLİŞKİN GENELGE 2007/21 için tıklayınız...
Yardımcı Sağlık Personeli Bilgi Bankası için Tıklayınız..